Θυρόφραγμα σύρτου

Θυροφράγματα τα οποία τοποθετούνται σε ανοιχτό κανάλι, με στεγάνωση σε τρεις πλευρές χωρίς βολάν χειρισμού.

Δείτε το σχέδιο ΕΔΩ